در راستای استفاده از روشهای نوین ارتباطی ، مدیریت شرکت اصل ترونیک جهت دسترسی متقاضیان و مشتریان به اطلاعات و توانمندیهای شرکت تصمیم به ایجاد وب سایت نمود ، با استعانت از خداوند متعال و تلاش همکاران وب سایت شرکت افتتاح و به بهره برداری رسید.

          بی شک نظرات سازنده شما بازدید کنندگان ما را جهت تکمیل و ارتقاء آن یاری خواهد بخشید ، منتظر نظرات شما هستیم.